Cách fix lỗi VPS không vào được mạng?

1. Dấu hiệu VPS không vào được mạng?

  • VPS server không có kết nối mạng. Bạn có thể nhìn vào biểu tượng mạng trên hệ thống máy chủ ảo VPS của mình, nó sẽ hiển thị biểu tượng mạng kèm theo dấu chấm than. Hoặc biểu tượng not internet/dấu X màu đỏ trên biểu tượng kết nối mạng.
  • Từ hệ điều hành của máy khách, bạn không thể kết nối với mạng internet.
  • Hệ thống máy chủ ảo VPS mà bạn đang sử dụng chưa có địa chỉ IP cụ thể. Bạn cần bổ sung IP cho VPS của mình.
  • Kết nối mạng lưu trữ hoặc kết nối NAT không thành công.
  • Không thể kết nối internet sau khi nâng cấp VMware Workstation từ phiên bản cũ.
  • Trình duyệt Internet Explorer của bạn hiển thị thông báo không thể hiển thị trang web.

2. Cách fix lỗi VPS không vào được mạng?

Kiểm tra cài đặt DNS của bạn: nếu có một bộ DNS cụ thể, thay vì mặc định của hệ điều hành của bạn, thì có khả năng nó trả về lỗi này.

Kiểm tra cài đặt IP của bạn: dù là tạm thời hay không, một IP không thể kết nối với internet sẽ trả về lỗi “không có kết nối”; chạy thử nghiệm tốc độ trực tuyến để xem vấn đề nằm ở VPS hay IP của bạn nói chung.

Để giải quyết cả cài đặt DNS và IP:     Đối với Windows 10

  1. Mở Menu Bắt đầu, sau đó nhập Network Connections .
  2. Chọn mạng chính của bạn, sau đó nhấp chuột phải và chọn Properties.
  3. Nhấp vào tùy chọn Giao thức Internet Phiên bản 4 (IPv4), sau đó chọn Properties
  4. Đảm bảo rằng “Obtain an IP address automatically” và “ Obtain DNS server address automatically” được chọn.

Các bước này có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn.

Xác minh mật khẩu giao dịch của bạn: nếu mật khẩu tài khoản giao dịch không chính xác, nó sẽ trả về lỗi “không có kết nối” khi sử dụng phần mềm đầu cuối giao dịch. Kiểm tra kỹ xem điều này có được nhập chính xác không.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*