Cách Fix Lỗi 405 Method Not Allowed

Chúng ta truy cập vào trang web và bị báo lỗi bên trong source code 

1. Nguyên nhân dẫn tới lỗi này:

Lỗi 405 xuất hiện là do người dùng đã gửi yêu cầu về một phương thức sai hoặc phương thức đó không còn tồn tại trên website.

Các phương thức bị sai hoặc không tồn tại là do các nguyên nhân sau:

– Người dùng đã gửi sai các phương thức: POST, GET, PUT, DELETE,…

– Người dùng yêu cầu truy cập vào một chức năng mà người dùng không có đủ thẩm quyền để truy cập.

– Khi muốn truy cập vào website thì người dùng cần đáp ứng một vài điều kiện của website: via ajax, auth…

– Người dùng nhập sai cấu trúc URL của website

– Máy chủ để lưu trữ website bị lỗi.

2. Cách khắc phục lỗi Error : 405 Method Not Allowed

<Chỉ áp dụng cho VPS sử dụng Direct Admin >

Truy cập vào SSH và build theo lệnh sau

Di chuyển tới đường dẫn :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Sau đó build Method trang web đang lỗi (Request Method:PATCH hoặc DELETE …)

./build set http_methods GET:HEAD:POST:PUT:DELETE:PATCH
./build rewrite_conf

Như vậy là các Methos trên đã được build hoàn tất .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*