Cách cài Windows server 2012 trên Vmware

Cách cài Windows server 2012 trên Vmware

1. Cấu hình cần thiết để cài Windows server 2012 trên Vmware?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách cài đặt Windows 2012 R2 trên VMWare Workstation từng bước. Nhưng trước hết cần chú ý cấu hình để

  • Bộ nhớ ít nhất 2 GB. Bộ xử lý có hỗ trợ và kích hoạt công nghệ Intel VT.
  • Ít nhất 60 GB dung lượng ổ cứng.

>>> Download Windows Server 2012?

2. Cách cài Windows server 2012 trên Vmware?

Mở VMWare, sau đó nhấp vào File từ Menu và chọn New Virtual Machine

Sau đó, chọn loại tùy chỉnh là custom và chọn tiếp theo.

Sau đó, thêm tệp ISO Windows Server 12 R2.

Cung cấp key sản phẩm Windows. Nếu bạn không có key, thì bạn có thể sử dụng phiên bản miễn phí trong 180 ngày. Chọn phiên bản Windows để cài đặt. Cung cấp tên đầy đủ và mật khẩu. Sau đó, bấm vào tiếp theo.

Cung cấp tên máy ảo và Vị trí lưu trữ các thư mục của máy ảo.

Chọn số bộ xử lý.

Cung cấp bộ nhớ dựa trên tính khả dụng.

Sử dụng loại mạng và nhấp vào tiếp theo.

Chọn loại bộ điều khiển IO.

Chọn loại đĩa.

Chọn một đĩa hiện có hoặc đĩa ảo mới.

Cung cấp kích thước Đĩa cứng (khuyến nghị là 60GB)

Chỉ định vị trí tệp đĩa ảo.

Xem lại cài đặt và nhấp vào Kết thúc để bắt đầu cài đặt Windows Server.

Chờ cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất. Sau đó, nó sẽ tự động cài đặt các công cụ VMWare.

Sau đó, đăng nhập bằng cách nhấp vào VM từ menu và chọn Gửi ALT+CTRL+DEL.

Sau đó cung cấp mật khẩu và nhập để đăng nhập vào Windows Server 2012 R2. OK vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cài Windows server 2012 trên Vmware – chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*