Cách cài đặt Zimbra 8 trên CentOS 6

Cách cài đặt Zimbra 8 trên CentOS 6

Zimbra 8 là một Máy chủ Email Miễn phí và được coi là một sự thay thế Exchange. Zimbra có một giao diện Web GUI dễ sử dụng cho phép bạn quản lý email server của mình một cách hiệu quả. Dưới đây là các bước cần thực hiện khi cài đặt Zimbra một VPS Miễn phí hoặc Máy chủ Chuyên dụng

1. Cài đặt VPS CentOS 64 bit
2. Tạo bản ghi MX và Bản ghi A của bạn trước khi bắt đầu.
3. yum -y install nc wget nano make nc sudo sysstat libtool-ltdl glibc perl ntp

4. Tắt sendmail nếu đã cài đặt và tắt iptables.

chkconfig sendmail off
chkconfig ip6tables off
chkconfig iptables off

5. Tắt selinux vi hoặc nano / etc / selinux / config thay đổi dòng selinux = thành SELINUX = disabled
6. Thêm tên máy chủ mail server
vi /etc/hosts
192.168.10.10 mail.server.com

7. Tải Zimbra về máy chủ của bạn

 • wget https://files2.zimbra.com/downloads/8.0.4_GA/zcs-8.0.4_GA_5737.RHEL6_64.20130524120036.tgz

8. Giải nén Zimbra

 •  tar xvzf zcs-8.0.4_GA_5737.RHEL6_64.20130524120036.tgz

9. cd vào thư mục giải nén

 • cd zcs-8.0.4_GA_5737.RHEL6_64.20130524120036

10. Chạy tập lệnh cài đặt

 • ./install.sh -platform-override

11. Trả lời lời nhắc Y = YES

 • Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y
 • Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y
 •  Install zimbra-ldap [Y]
 • Install zimbra-logger [Y]
 • Install zimbra-mta [Y]
 • Install zimbra-snmp [Y]
 • Install zimbra-store [Y]
 • Install zimbra-apache [Y]
 • Install zimbra-spell [Y]
 • Install zimbra-memcached [N]
 • Install zimbra-proxy [N]
 • Install anyway? [N] Y
 • The system will be modified. Continue? [N] Y

Bạn có thể gặp lỗi sau nếu DNS không phân giải chính xác.

 • DNS ERROR resolving MX for mail.server.com

Tên miền có bản ghi MX được định cấu hình trong DNS

 • Change domain name? [Yes] Y

Thêm tên miền của bạn tiếp theo.

 • Create domain: [mail.server.com] server.com

MX: mail.server.com (192.168.10.10)

 • Interface: 192.168.10.10
 • Interface: 172.0.0.1
 • Interface: ::1
 • done.

12. Tiếp theo, bạn sẽ đến Menu chính, nơi sẽ hiển thị cấu hình của bạn.

 • *** CONFIGURATION COMPLETE – press ‘a’ to apply
 • Select from menu, or press ‘a’ to apply config (? – help) a
 • Save configuration data to a file? [Yes] Y
 • The system will be modified – continue? [No] Y

13. Khi cài đặt xong để truy cập các bạn có thể làm như sau

 • Để truy cập bảng điều khiển quản trị web, hãy trỏ trình duyệt của bạn đến: https://mail.server.com:7071
 • Bảng điều khiển web dành cho khách hàng có sẵn tại: https://mail.server.com
 • Bạn có thể định cấu hình miền và DNS sau này trong bảng điều khiển quản trị Zimbra.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*