Cách cài đặt OpenVPN trên VPS?

1. Cài đặt OpenVPN trên VPS Windows

Bước 1: Tải xuống ứng dụng khách OpenVPN

Tải xuống chính thức của OpenVPN và tải xuống phiên bản mới nhất.

Bước 2: Chạy Trình cài đặt

Bước 3: Nhập kết nối

 Khởi chạy ứng dụng khách OpenVPN và duyệt qua hướng dẫn ban đầu. Sau đó đồng ý với tab điều khoản dịch vụ như hình bên dưới. 

2. Cài đặt OpenVPN trên VPS Ubuntu

Bước 1: Cập nhật Repository

sudo apt-get update

Bước 2: Nhận quyền truy cập người dùng

sudo su

Bước 3: Tải xuống các Thành phần OpenVPN với Trình quản lý Mạng

apt-get -y install network-manager-openvpn

Bước 4: Khởi động lại Trình quản lý mạng 

service network-manager restart

Bước 5. Thêm kết nối

Bạn sẽ thấy tab sau khi nhấp vào dấu cộng ở dưới cùng bên trái:

Tại đây, bạn có thể nhấp vào tùy chọn nhập tệp để mở tệp kết nối OpenVPN hoặc nhấp vào chính tùy chọn OpenVPN để nhập thủ công và định cấu hình kết nối trong tab sau: 

Ok vậy là đã xong  – chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*