Cách cài đặt OBS trên Windows Server 2012

Cách cài đặt OBS trên Windows Server 2012

Nếu chúng ta cài đặt trực tiếp obs trên windows server 2012. rất có thể chúng ta sẽ gặp lỗi như hình sau:

Điều này là do có một số tính năng trong Windows 2012 dành cho máy tính để bàn bị tắt hoặc không có.

để khắc phục điều này, chúng tôi cần kích hoạt Windows Server Essentials Experience trong Trình quản lý máy chủ và cài đặt Windows Server Essentials Media Pack . đây là hướng dẫn

1. Kích hoạt Windows Server Essentials

Để kích hoạt bạn vào Server Manager => Manage => Add or Remove Features

Sau đó đánh dấu vào Windows Server Essentials Experience. sau đó Tiếp theo

Tiếp tục Next rồi nhấn cài đặt

sau đó nhấp vào Đóng

2. Tải xuống Windows Server Essentials Media Pack và cài đặt

để tải xuống có thể mở trực tiếp https://vfxwelcome.jay.id/win2012.html trên vps sau đó tải xuống phần này:

Sau khi tải xuống. mở nó và bấm tiếp theo như hình dưới đây:

Sau đó khởi động lại vps và thử cài đặt lại OBS.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*