Các nguyên nhân dẫn đến lỗi SERVER ERROR 500

SERVER ERROR 500

500 Internal Server Error là một thông báo lỗi chung. Có một số nguyên nhân gây ra lỗi 500 dưới đây là một số lỗi phổ biến mà anh em thường gặp.

1.Lỗi ERROR LOGS!

Với bất kỳ thông báo lỗi nào, trước tiên bạn sẽ cần kiểm tra lỗi Apache và PHP máy chủ của mình. Các nhật ký này có thể cung cấp các thông tin có giá trị liên quan đến bất kỳ lỗi mã nào hoặc các nguyên nhân khác. Để biết thêm thông tin bạn nên xem file access_log và error_log trên máy chủ.

2. Lỗi với tệp .htaccess

Nếu bạn đang sử dụng .htaccess trên trang web của mình, nó có thể ảnh hưởng đến trang web của bạn, bạn cần kiểm tra kỹ cấu hình .htaccess nếu có lỗi cú pháp nào cũng sẽ gây ra một thông báo SERVER ERROR 500.

Để xác nhận xem cấu hình sai .htaccess có phải là nguyên nhân gây ra lỗi SERVER ERROR 500 hay không, hãy xóa hoặc đổi tên tệp .htaccess tạm thời và sau đó thử tải lại trang.

3. PHP CODING TIMING OUT

Nếu quá nhiều kết nối được cố gắng kết nối và hết thời gian, điều này sẽ gây ra lỗi “SERVER ERROR 500”. Để ngăn chặn các lỗi thời gian và lỗi này, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng các tập lệnh PHP được mã hóa bằng một số quy tắc thời gian chờ.

4. Lỗi cú pháp hoặc mã hóa trong CGI/Perl

– Khi chỉnh sửa tập lệnh CGI của bạn, không sử dụng Wordpad đi kèm với Microsoft Windows vì nó không lưu các tệp ở định dạng văn bản thuần ASCII.
-Tải lên các tập lệnh CGI của bạn ở chế độ ASCII vào thư mục cgi-bin.
-Đặt quyền truy cập tệp trên tệp kịch bản lệnh CGI và các thư mục là chmod 755 . Nếu bạn sử dụng chương trình FTP để truyền tệp, hãy nhấp chuột phải vào tệp và chọn thay đổi thuộc tính tệp.
-Kiểm tra kỹ xem các mô-đun Perl xem có được hỗ trợ hay không.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*