Tạo Service Plan cho Reseller Plesk

Tạo Service Plan cho Reseller Plesk

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Service Plan cho Reseller Plesk. Mục đích nhằm chia nhiều gói nhỏ khác nhau để áp dụng cho các tài khoản host con. Để thực hiện, các bạn có thể xem theo các bước sau: Tại giao diện quản lý Plesk, chọn mục Service Plans sau đó chọn Add New Plan.

Tiếp theo điền các thông tin cần thiết để tạo mới một Plan như:

  • Service plan name: tên hiển thị của Plan cần tạo
  • Disk space: Dung lượng cho Plan
  • Notify when disk space usage reaches: Thông báo khi đạt ngưỡng dung lượng
  • Traffic: Băng thông trong một tháng
  • Notify when traffic usage reaches: Thông báo khi đạt ngưỡng băng thông
  • Domains/Subdomains: Số lượng Domain chính và Sub Domain
  • Mailboxes/Mailbox size/Total mailboxes quota/Mailing lists: Số lượng hộp thư mail, dung lượng cấp cho mỗi mailbox của subscription (dùng để lưu trữ email và các file đính kèm), tổng dung lượng lưu trữ của các hộp thư của subscription và tổng số danh sách mail mà subscription có thể lưu trữ.
  • Additional FTP accounts: Số lượng tối đa tài khoản FTP được sử dụng để truy cập file và các thư mục được tạo trong subscription.
  • MySQL database/MS SQL database: Số lượng cơ sở dữ liệu tối đa được tạo trong Plesk server
  • Total MySQL databases quota/Total MS SQL databases quota: Dung lượng tối đa của MySQL/ MS SQL
  • MS SQL database file size: Dung lượng tối đa của file database
  • MS SQL database log file size: Dung lượng tối đa của file log
  • Expiration date: Thời hạn của Plan

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Click OK để tiến hành tạo mới Plan.

Nếu có thắc mắc trong quá trình tạo gói, bạn có thể liên hệ trực tiếp cho kỹ thuật để được giải đáp.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*