Sử dụng KERNEL tuỳ chỉnh trên UBUNTU VPS

1. Tải xuống và cài đặt

Các lệnh bắt đầu bằng # có nghĩa là bạn cần chạy nó với đặc quyền root. Theo sở thích của bạn, bạn có thể chọn sudo hoặc su -c .

Để cài đặt 64bit:

$ wget http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/main/l/linux/linux-image-4.14.0-11-generic_4.14.0-11.13_amd64.deb
# dpkg -i linux/linux-image-4.14.0-11-generic_4.14.0-11.13_amd64.deb

Đối với cài đặt 32bit:

$ wget http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/main/l/linux/linux-image-4.14.0-11-generic_4.14.0-11.13_i386.deb
# dpkg -i linux/linux-image-4.14.0-11-generic_4.14.0-11.13_i386.deb

Lưu ý: Khi hộp nhắc nhở bật lên cho biết “Đã có phiên bản mới của /boot/grub/menu.lst”, hãy đảm bảo chọn install the package maintainer’s versioni. Nếu không, bạn sẽ không thể cập nhật grub.lst tự động.

Đây là cách tiếp cận các mẫu Ubuntu cụ thể của vpsserver.com. Nó có thể không áp dụng nếu bạn đang sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp khác.

2. Cập nhật GRUB

Chạy lệnh sau

# grub-set-default "Ubuntu, with Linux 4.14.0-11-generic"
# update-grub

3. Cài đặt các MÔ-ĐUN bổ sung

Nếu bạn định sử dụng Docker hoặc sử dụng NFS, bạn cũng có thể muốn cài đặt thêm các mô-đun hạt nhân. Chạy:

Để cài đặt 64bit:

$ wget http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/main/l/linux/linux-image-extra-4.14.0-11-generic_4.14.0-11.13_amd64.deb
# dpkg -i linux-image-extra-4.14.0-11-generic_4.14.0-11.13_amd64.deb

Đối với cài đặt 32bit:

$ wget http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/main/l/linux/linux-image-extra-4.14.0-11-generic_4.14.0-11.13_i386.deb
# dpkg -i linux-image-extra-4.14.0-11-generic_4.14.0-11.13_i386.deb

4. Khởi động lại

Khởi động lại hệ thống của bạn và bạn đã sẵn sàng!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*