OPENSSH – Connection DROP/Broken Pipe

OPENSSH - Connection DROP/Broken Pipe

Bạn có gặp phải tình trạng mất kết nối hoặc thông báo ‘Broken Pipe’ khi sử dụng SSH để kết nối với VPS của mình không? Trong hướng dẫn này, thuemaychuao.net sẽ giải thích cách thay đổi cài đặt SSH để bạn có thể nhàn rỗi lâu hơn mà không bị mất kết nối.

1. Chỉnh sửa tệp cấu hình OPENSSH

Bước 1:

Bắt đầu bằng cách kết nối qua SSH với VPS của bạn. Chỉnh sửa tệp cấu hình OpenSSH của bạn

nano /etc/ssh/sshd_config
Bước 2:

Cuộn xuống trong tệp và tìm cài đặt: ClientAliveInterval và ClientAliveCountMax

Các ClientAliveInterval (tính bằng giây) là một bộ đếm thời gian mà chờ đợi cho đến khi nó đạt đến số không (0). Khi nó đạt đến 0, nó sẽ gửi một gói null đến VPS rằng kết nối có thể bị ngắt.

Các ClientAliveCountMax đếm bao nhiêu lần so với ClientAliveInterval đã đạt tới. Khi nó đạt đến giá trị hiện có, kết nối sẽ bị ngắt.

Bằng cách tăng giá trị của cả hai, chúng ta có thể không hoạt động lâu hơn trong khi kết nối SSH vẫn tồn tại. Theo mặc định, ClientAliveInterval là 0 và ClientAliveCountMax ở 3.

Hãy bắt đầu bằng cách đặt các giá trị sau:

ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 6

(Đừng quên xóa các thẻ bắt đầu bằng # trước các giá trị (#))

Bước 3:

Lưu và thoát khỏi sshd_configFile. Bước cuối cùng là khởi động lại dịch vụ OpenSSH, thực hiện việc này bằng cách thực hiện lệnh sau:

service sshd restart

Bây giờ bạn đã tăng bộ hẹn giờ không hoạt động cho SSH. Kết nối của bạn sẽ tồn tại lâu hơn trong khi chạy không tải.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*