Lỗi SSH “Truy cập bị từ chối” với Putty trong Windows 7

Lỗi SSH "Truy cập bị từ chối" với Putty trong Windows 7

Sử dụng PuTTY trong Windows 7 làm ứng dụng SSH để kết nối các hệ thống Linux, bạn nhận được
thông báo lỗi- Điển hình như sau:

Khi bạn thử thực hiện kết nối SSH với máy khách Linux bằng PuTTY, sau khi chèn tên người dùng và
trước khi nhập vào hệ thống mật khẩu, và chúng thông báo lỗi như sau:

Access denied

Đăng nhập thông qua giao diện điều khiển, lỗi không được hiển thị.

Nguyên nhân:

Vấn đề này là do các tùy chọn mã hóa GSSAPI được kích hoạt theo mặc định trong PuTTY và điều này phải được vô hiệu hóa.

Bắt đầu PuTTY và tạo một kết nối mới . Đi tới phần Kết nối> SSH> Xác thực> GSSAPI và tắt tùy chọn Thử xác thực GSSAPI (chỉ dành cho SSH-2) .

Trong bảng Session tiếp theo hãy nhập Tên Máy chủ (hoặc địa chỉ IP) để kết nối và lưu Session cho một tên trong trường Session save.

Thử lại một lần nữa để thiết lập kết nối SSH với máy khách Linux, lỗi không còn hiển thị nữa.

Với việc khắc phục sự cố này, sự cố sẽ nhanh chóng được giải quyết mà không bị gián đoạn dịch vụ mạng .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*