Làm thế nào để cài đặt cPannel và WHM trên VPS của bạn?

Những câu hỏi thường gặp về webhosting và máy chủ ảo

 

Mời các bạn xem hướng dẫn của iNET dưới đây để cài đặt được cPannel và WHM trên VPS một cách nhanh nhất nhé. Nếu có gì thắc mắc các bạn hãy liên hệ tới mình tại địa chỉ: https://inet.vn/vps

Bước 1: Vào thư mục của bạn/home

Định vị /home thư mục với lệnh này:

CD/home

Bước 2: Nhận các tập tin cài đặt mới nhất

Lấy các tập tin cài đặt mới nhất từ ​​các máy chủ của cPanel. Để làm như vậy, sử dụng lệnh sau đây:

Wget-N http://httpupdate.cpanel.net/latest

Đợi cho các tệp tải.

 Làm thế nào để cài đặt cPannel và WHM trên VPS của bạn?

Bước 3: Cài đặt tập tin

Bây giờ đã đến lúc mở và thực hiện các tệp cài đặt. Đối với điều này, bạn cần phải sử dụng lệnh sau đây:

sh latest

Bạn sẽ thấy các tệp tải lại.

 Làm thế nào để cài đặt cPannel và WHM trên VPS của bạn?

Bước 4 Truy cập Giao diện WHM / cPanel

 Làm thế nào để cài đặt cPannel và WHM trên VPS của bạn?

Bây giờ nếu bạn muốn truy cập vào giao diện WHM, hãy truy cập https: // server_ip: 2087 và nhập chi tiết đăng nhập của bạn.

Xem thêm: Bạn có thể làm gì với một máy chủ ảo

Như vậy là đã hoàn tất. Chúc các bạn may mắn.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*