Làm cách nào để fix lỗi “Error Establishing A Database Connection”trên wordpress

Error Establishing A Database Connection

Để fix lỗi này đơn giản ạn chỉ cần fix và làm như sau:

1. Kiểm tra wp-config.php của bạn

Bạn sẽ phải kiểm tra wp-config.php để đảm bảo rằng các cài đặt cơ sở dữ liệu của bạn được xác định chính xác.

define(‘DB_NAME’, ‘customizr-pro’);<br>

/** MySQL database username */<br>
define(‘DB_USER’, ‘root’);<br>

/** MySQL database password */<br>
define(‘DB_PASSWORD’, ‘root’);<br>

/** MySQL hostname */<br>
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);<br>

2. Hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu

Nếu bạn rất chắc chắn rằng bạn đã không chỉnh sửa tệp wp-config.php và bạn đã không chỉnh sửa tên người dùng và mật khẩu cơ sở dữ liệu từ bảng điều khiển lưu trữ web của bạn. Nó có thể là máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn không hoạt động và máy chủ web của bạn không thể kết nối với nó. Bạn sẽ cần liên hệ với công ty lưu trữ hositng của bạn để xác minh điều này và kiểm tra lại.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*