Làm cách nào để cập nhật apache lên phiên bản mới nhất?

Làm cách nào để cập nhật apache lên phiên bản mới nhất?

Kiểm tra phiên bản hiện tại của apache VPS bằng cách chạy httpd –v

Sau đó thực hiện các lệnh sau:

cd / usr / local / directadmin / customapache
./build clean
./build update
./build apache_mod_ssl

Thao tác này sẽ cập nhật cả các tùy chọn cấu hình và phiên bản của apache lên phiên bản mới nhất. Sau khi cập nhật xong, hãy khởi động lại apache:

RedHat: / sbin / service httpd restart

FreeBSD:/usr/local/etc/rc.d/httpd restart

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*