Không thể gửi email: Cách khắc phục sự cố gửi email

Không thể gửi email: Cách khắc phục sự cố gửi email

Nếu bạn không thể gửi email của mình, vấn đề rất có thể liên quan đến máy chủ SMTP của bạn – máy chủ đảm nhiệm toàn bộ quá trình gửi email doanh nghiệp.

Và đây là danh sách kiểm tra để hiểu lý do tại sao bạn không thể gửi email và cách khắc phục sự cố:

  • Kiểm tra kết nối internet của bạn. Trước hết, hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối với internet!
  • Kiểm tra chi tiết máy chủ SMTP của bạn . Đây là một lỗi cực kỳ phổ biến: bạn đã thiết lập ứng dụng thư khách của mình với các tham số SMTP sai.
  • Xác minh tất cả tên người dùng và mật khẩu .Vì vậy hãy kiểm tra lại chi tiết đăng nhập của bạn.
  • Kiểm tra kết nối máy chủ SMTP của bạn: Ngay cả khi thông số SMTP của bạn là chính xác, máy chủ có thể ngừng hoạt động hoặc không hoạt động vì một số lý do. Bạn nên liên lạc với bên cung cấp dịch vụ email để được hỗ trợ
  • Thay đổi cổng SMTP của bạn. Máy chủ thư đi sử dụng cổng 25 thông thường, nhưng một số ISP có thể chặn nó do lưu lượng thư rác ngày càng tăng đi qua nó. Bạn có thể sử dụng cổng 587 hoặc 465;  để thay thế tạm thời.
  • Kiểm soát cài đặt chống vi-rút hoặc tường lửa của bạn . Đôi khi một máy chủ thư đi có thể xung đột với các hệ thống bảo vệ của máy tính. Vì vậy, hãy xác minh rằng tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút của bạn không chặn nó.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*