Khắc Phục Lỗi SSL VPS Windows 7 Không Cần Update

Khắc Phục Lỗi SSL VPS Windows 7 Không Cần Update

Nếu có nhiều trang web mà các bạn không thể mở bằng VPS. Điều này có thể xảy ra do Chứng chỉ SSL trên VPS windows đã hết hạn. Sự cố này thường cũng có thể gây ra các sự cố khác liên quan đến SSL, chẳng hạn như không thể sử dụng url dựa trên thông báo Telegram, thông báo giao dịch meta, v.v.

Những gì chúng ta cần làm là cập nhật chứng chỉ. Chứng chỉ sẽ được cập nhật tự động khi cập nhật các cửa sổ của mình. Tuy nhiên, điều này không được khuyến khích vì nó có thể khiến VPS bị chậm.

Đây là một giải pháp để giải quyết vấn đề mà không cần cập nhật. Mọi thứ cần tải xuống đều đã có sẵn tại vfxwelcome.jay.id

  • Tải xuống SSL FIX : bản sửa lỗi ssl cũng có thể được tải xuống từ vfxwelcome trong trình duyệt VPS.
  • Download Chrome : vui lòng tải trình duyệt chrome đã được cung cấp sẵn trên VPS. để nhận dịch vụ trình duyệt mới nhất.
  • Khởi động lại VPS : sau khi cài đặt SSL Fix và cả Chrome. Vui lòng khởi động lại VPS để áp dụng bản cập nhật.

Sau khi thực hiện 3 bước đơn giản ở trên, các vấn đề gặp phải với SSL đã được giải quyết. Chúc may mắn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*