Khắc phục lỗi chạy lệnh sudo chậm trên Linux

Khắc phục lỗi chạy lệnh sudo chậm trên Linux

 

1. Vấn đề / Problem

Có khi nào các bạn chạy lệnh sudo trên Linux chậm hơn khi không chạy lệnh sudo (ví dụ sudo ls chậm hơn ls). Nó mất vài giây thay vì phản hồi ngay lập tức khi gõ command với không có sudo. Để khắc phục vấn đề này thì hãy thực hiện các bước sau nhé!

2. Nguyên Nhân

Là do hostname của hệ thống Linux không có bản ghi trong file /etc/hosts.

3. Giải pháp / Solution

Sửa file /etc/hosts, đặt hostname của server vào file

# The following lines are desirable for IPv4 capable hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost <hostname>

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost.localdomain localhost <hostname>

Với <hostname> là hostname của server, để lấy thông tin hostname của server chúng ta sử dụng lệnh sau:

hostname

OK vậy là xong- chúc b thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*