Khắc phục lỗi Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance trong WordPress

Lỗi Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute rất thường gặp khi sử dụng wordpress, lỗi này khiến trang web của bạn bị đứng toàn bộ kể cả trang quản trị đều không vào được, lúc này trình duyệt sẽ chỉ thông báo dòng lỗi trên. Ở bài này mình sẽ chỉ ra nguyên nhân và cách khắc phục giúp bạn nhanh chóng sửa được lỗi và không lo lỗi xuất hiện khi thiết kế website với wordpress nữa.

1. Cách khắc phục lỗi Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute

Để khắc phục lỗi Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute đầu tiên bạn cần refresh lại trình duyệt sau 1 phút xuất hiện thông báo, nếu thấy vẫn không truy cập được thì thực hiện như sau :

Truy cập sourcode website trên hosting public_html, tìm file .maintenance ở thư mục gốc, xóa file này đi hoặc đổi tên thành .maintenance_bk  sau đó quay lại trình duyệt trang web refresh lại là thành công!

Chúng ta có thể kiểm tra trong sourcode của website ở hosting sẽ thấy file này xuất hiện. Nằm ở thư mục gốc của website ngang với các thư mục wp-content, wp-admin. Vì đó mà khi truy cập website sẽ có thông báo Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute.

2. Cách khắc phục lỗi Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute

Để khắc phục lỗi Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute đầu tiên bạn cần refresh lại trình duyệt sau 1 phút xuất hiện thông báo, nếu thấy vẫn không truy cập được thì thực hiện như sau :

Truy cập sourcode website trên hosting public_html, tìm file .maintenance ở thư mục gốc, xóa file này đi hoặc đổi tên thành .maintenance_bk sau đó quay lại trình duyệt trang web refresh lại là thành công!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*