Kết quả thực tế hiệu suất máy chủ HDD so với SSD cho trang web

Kết quả thực tế hiệu suất máy chủ HDD so với SSD cho trang web

Thực tế nhiều nhà cung cấp dịch vụ hosting luôn quảng cáo rằng HDD chậm hơn so với máy chủ SSD vậy có đúng không? Hãy cùng theo dõi bài viết này của mình nhé!

1. Hiệu suất trang web trên HDD Hosting

Dưới đây là kết quả kiểm tra của trang web khi chạy trên đĩa HDD :

PageSpeed ​​Insights để lưu trữ HDD trên GCP
PageSpeed ​​Insights để lưu trữ HDD trên GCP
Kết quả kiểm tra hiệu suất Pingdom cho bộ lưu trữ HDD trên GCP
Kết quả kiểm tra hiệu suất Pingdom cho bộ lưu trữ HDD trên GCP
Kết quả kiểm tra hiệu suất CPU cho bộ lưu trữ HDD trên GCP mà không có người dùng

Nhìn vào kết quả kiểm tra, có vẻ như trang web chạy chậm và hoạt động rất kém trên đĩa lưu trữ HDD. Dù sao, hãy tiếp tục với máy chủ SSD.

2. Hiệu suất trang web trên máy chủ SSD

Dưới đây là kết quả kiểm tra của cùng một trang web khi ở trên đĩa SSD :

PageSpeed ​​Insights cho bộ nhớ SSD trên GCP
PageSpeed ​​Insights cho bộ nhớ SSD trên GCP
Kết quả hiệu suất WebPageTest cho bộ lưu trữ SSD trên GCP
Kết quả hiệu suất WebPageTest cho bộ lưu trữ SSD trên GCP
Kết quả hiệu suất GTmetrix cho bộ lưu trữ SSD trên GCP
Kết quả hiệu suất GTmetrix cho bộ lưu trữ SSD trên GCP
Kết quả kiểm tra hiệu suất KeyCDN cho bộ lưu trữ SSD trên GCP
Kết quả kiểm tra hiệu suất KeyCDN cho bộ lưu trữ SSD trên GCP
Kết quả kiểm tra hiệu suất CPU cho bộ lưu trữ SSD trên GCP mà không có người dùng
Kết quả kiểm tra hiệu suất CPU cho bộ lưu trữ SSD trên GCP với 20 người dùng thời gian thực
Kết quả kiểm tra tải cho bộ lưu trữ SSD trên GCP với 20 người dùng thời gian thực

Hiệu suất tổng thể của trang web vẫn kém ngay cả trên máy chủ SSD. Tuy nhiên, khi so sánh sự khác biệt về hiệu suất giữa máy chủ SSD và HDD, chúng ta có thể thấy những nâng cấp thực tế.

3. Kết luận: Lưu trữ máy chủ SSD và HDD

Qua những thực nghiệm ở trên đúng là ổ SSD sẽ có công suất cũng như tốc độ đáng kể so với ổ HDD khá nhiều.

Tham khảo dịch vụ thuê hosting SSD: https://inet.vn/hosting/web-hosting

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*