Hướng dẫn xử lý lỗi Full Disk của Website trên Hosting / VPS

Hướng dẫn xử lý lỗi Full Disk của Website trên Hosting / VPS

1. Mục đích

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn xử lý lỗi của website bị treo khi hết dung lượng ổ cứng (Full Disk) trên các dịch vụ như Hosting hay VPS.

2. Dấu hiệu

Khi VPS hoặc gói Hosting cúa bạn bị đầy dung lượng, thông thường bạn sẽ gặp phải một số thông báo lỗi chứa các cụm từ như:
552 Disk full
Running out of disk space
Quota exceeded limit
Hoặc đôi khi truy cập vào cPanel / Direct Admin / Plesk bị lỗi trang trắng, khi đó bạn hãy nghĩ ngay đến việc mình đã sử dụng hết dung lượng cho phép của VPS hay Hosting.

3. Xử lý lỗi full disk đối với website sử dụng hosting.

Khi bị lỗi này, bạn khó có thể đăng nhập vào giao diện quản lý cPanel / Direct Admin / Plesk được, do đó bạn hãy gửi yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận kỹ thuật của đơn vị cung cấp Hosting. Sau đó, chúng tôi sẽ tăng tạm dung lượng của bạn lên để bạn có thể vào kiểm tra và xoá bớt các file không cần thiết (file backup, email,..) rồi hạ dung lượng xuống. Nếu các dữ liệu của bạn quan trọng, hãy liên hệ với bộ phận kinh doanh để nâng cấp thêm dung lượng lưu trữ.

4. Xử lý lỗi full disk đối với website sử dụng VPS/Server

Quý khách hoàn toàn có thể chủ động xử lý lỗi Full Disk đối với VPS/Server của mình. Các bước kiểm tra và xử lý như sau:

1. SSH vào VPS/Server
2. Sử dụng lệnh # dh -f để kiểm tra dung lượng hiện tại của VPS

Cụ thể như sau:
Size: tổng dung lượng ổ cứng
Used: dung lượng đã sử dụng
Avail: dung lượng còn trống
Use%: phần trăm dung lượng đã sử dụng.

5. Hãy xoá đi những file có dung lượng lớn nhưng không thật sự cần thiết.

Bạn có thể sử dụng lệnh sau để tìm và in ra những file có dung lượng lớn.
#find /home -type f -size +500000k -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’
Lệnh trên sẽ liệt kê các file có dung lượng >=500000Kb (~500Mb) và đường dẫn chứa file đó.

6. Hãy xác định những file không cần thiết và tiến hành xoá bằng lệnh
# rm -rf /đường/dẫn/chứa/file
Ví dụ: xoá file atri.rar 1.8G thực hiện lệnh: # rm -rf /home/applevn/public_html/hasolu.com/atri.rar
Nếu tất cả dữ liệu quý khách đều quan trọng, hãy liên hệ với bộ phận kinh doanh để nâng cấp thêm dung lượng lưu trữ cho VPS/Server.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*