Hướng dẫn tắt thông báo Brute Force trên Directadmin

Hướng dẫn tắt thông báo Brute Force trên Directadmin

Bruteforce hoạt động bằng cách dò tên người dùng và mật khẩu, lặp đi lặp lại, cho đến khi tìm được thông tin chính xác. Mặc định CSF trên Directadmin sẽ tự động block IP nếu phát hiện Brute Force và gửi thông báo trong trang quản trị DirectAdmin, tuy nhiên nếu bạn không muốn xuất hiện thông báo đó, bạn có thể tham khảo hướng dẫn:

Hướng dẫn tắt thông báo brute force trên Directadmin

Bước 1: Truy cập vào VPS

Đầu tiên, bạn SSH vào VPS bằng root

Bước 2: Cấu hình tắt/bật thông báo brute force

Mở file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf và tìm đến dòng

hide_brute_force_notifications=1

Nếu chưa có dòng trên, bạn có thể sử dụng lệnh sau để thêm vào:

echo “hide_brute_force_notifications=1” >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
Nếu cần bật lại thông báo, bạn thay đổi lại giá trị 1 thành 0 để áp dụng.

Cuối cùng, restart lại DirectAdmin để hoàn tất, chúc bạn thành công.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*