Hướng dẫn đổi phiên bản PHP trên directadmin

Hướng dẫn đổi phiên bản PHP trên directadmin

Để được hỗ trợ tối ưu các tính năng từ máy chủ , bạn nên chọn phiên bản PHP phù hợp nhất với host của minh.

Sau đây là cách thay đổi phiên bản PHP trên DirectAdmin.Sau khi đăng nhập host với tài khoản được bàn giao, bạn vào mục Domain Setup.

 

Click vào tên Domain bạn muốn thay đổi phiên bản PHP:

Tại đây bạn có 2 sự lựa chọn là phiên bản PHP5.6 hoặc PHP5.5. Sau khi lựa chọn, nhấn SAVE để lưu thay đổi. Vậy là bạn đã thay đổi xong phiên bản PHP cho hosting.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*