Hướng dẫn chuyển link từ domain cũ sang domain mới dùng Htaccess

Hướng dẫn chuyển link từ domain cũ sang domain mới dùng Htaccess

1. Chuyển tất cả link từ domain cũ sang domain mới dùng Htaccess

Thông thường sau khi thay đổi tên miền cũ sang tên miền mới, việc chúng ta cần làm là chuyển tất cả các link website cũ sang link website mới để các link đã xây dựng trên website cũ không bị mất đi.

Để làm được điều này mình sử dụng file .htaccess để chuyển, tất nhiên domain cũ cũng sẽ phải tạo 1 hosting để đặt file htaccess này, nội dung file .htaccess như sau:

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain_cu.com$ [OR]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain_cu.com$

RewriteRule (.*)$ http://www.domain_moi.com/$1 [R=301,L]

</IfModule>

Sau khi tạo file htaccess này bạn kiểm tra lại xem các link domain cũ có redirect chính xác qua link domain mới chưa nhé. Nếu không được hãy cmt bên dưới.

 2. Sửa lỗi The certificate is not trusted in all web browsers LiteSpeed

Hướng dẫn Sửa lỗi The certificate is not trusted in all web browsers trên Server LiteSpeed

Lỗi trên do không load được nội dung của CA root nên báo lỗi. Để fix lỗi này, bạn ssh vào server mở file cấu hình của website:

/usr/local/lsws/conf/templates/site_cua_ban.xml

Tìm đến dòng ” <CACertFile></CACertFile>” và chèn đường dẫn chứa cacert vào.

<CACertFile>/usr/local/directadmin/data/users/pocaco/domains/site_cua_ban.cacert</CACertFile>

Lưu lại và cho restart litespeed là được.

/etc/init.d/litespeed restart

Nếu file bị update lại, set quyền Read Only như sau

*Dùng lệnh #chattr +i /usr/local/lsws/conf/templates/site.xml để set quyền read only để file không bị update lại.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*