Hướng dẫn cài đặt FastPanel

FASTPANEL là một bảng điều khiển webhosting miễn phí với nhiều tính năng rất hay. Đây là bài viết của mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt FASTPANEL lên VPS hoặc máy chủ, ở đây mình sử dụng CentOS 7.

1. FastPanel cài đặt hướng dẫn

Để cài đặt bạn cần có một VPS hoặc máy chủ cài đặt Debian 8, Debian 9, Debian 10, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 hoặc CentOS 7.

Bước 1: Đăng nhập  SSH  vào VPS / Server

Để cài đặt bạn đăng nhập SSH vào vps / server với quyền root.

Bước 2: Cài đặt FastPanel

Bạn chạy lệnh sau để cài đặt tiến trình:

Debian / Ubuntu:
apt-get update; apt-get install wget
CentOS:
yum makecache; yum install wget

Run Tiếp theo lệnh để cài đặt

wget http://repo.fastpanel.direct/install_fastpanel.sh -O - | bash -

Sau khi cài đặt thành công FASTPANEL  bạn sẽ nhận được thông báo về truy cập thông tin

Chúc mừng! FASTPANEL® đã được cài đặt thành công hiện có sẵn cho bạn tại https: //1.2.3.4:8888 Đăng nhập: fastuser Mật khẩu: mật khẩu

Fastpanel giao diện sau khi cài đặt:

https://fastpanel.direct/assets/images/main-page/fastpanel/fastpanel.gif

OK vậy là đã xong – chúc các bạn thành công!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*