Fix lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation khi Remote Desktop

Một số bản cập nhật của Windows gần đây (5/2018) gia tăng bảo mật nên ảnh hưởng tới ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop để connect vào Server hay VPS gặp lỗi như sau:

Lỗi: This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.

 

An authentication error has occurred.
The function requested is not supported.
Remote computer: xxxx
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.
Mình xin chia sẻ cách sửa lỗi này bằng cách sửa registry.
Các bước thực hiện:

Vào RUN (Win Key + R) > gõ regedit để mở registry.

Theo đường dẫn: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, tạo key CredSSP nếu chưa có.

Chọn System > New > Key
Đặt tên CredSSP.

Tạo tiếp tương tự key Parameters trong key CredSSP.

Tạo Key Parameters.
Trong Parameters tạo DWORD Value.
Đặt tên là AllowEncryptionOracle.
Double Click vào Key đặt giá trị là 2.

Tới đây là hoàn tất, bạn thử remote lại nếu chưa được thì khởi động lại máy và remote lại.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*