Enter password Vpn Client Manager

Enter password Vpn Client Manager

Bước 1.

Tải xuống SoftEther VPN Client Manager cho hệ điều hành của bạn (Windows hoặc MacOS) và cài đặt nó.

Ứng dụng khách làm việc với giao thức “SSL-VPN” (không phải L2TP), không thể phân biệt với lưu lượng HTTPS thông thường (ví dụ: đối với Trung Quốc).

Bước 2: 

Ở menu trên cùng, chọn “Kết nối” – “Cài đặt kết nối VPN mới”.

Bước 3:

Nhập các cài đặt sau:

  • “ Đặt tên ” – tên dịch vụ mà bạn thấy phù hợp;
  • “ Tên máy chủ ” – địa chỉ IP mà bạn nhận được trong e-mail;
  • “ Tên người dùng ”, “Mật khẩu” – Tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã đặt khi cấu hình máy chủ ban đầu.
    Đảm bảo bạn sử dụng tên người dùng và mật khẩu VPN của mình chứ KHÔNG phải thông tin đăng nhập Khu vực khách hàng.

Nhấp vào “OK”.

Bước 4: 

Nhấp chuột phải vào Bộ điều hợp mạng ảo ở phần dưới cùng của cửa sổ và chọn “Cài đặt lại trình điều khiển”.

Đừng bỏ qua bước này, nếu không các truy vấn DNS có thể bị sai!

Bước 5: 

Nhấp chuột phải vào kết nối VPN ở phần trên cùng của cửa sổ và chọn “Kết nối”.

>>>> Lỗi vpn adapter không tạo được gametv plus

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*