Docker là gì? Hướng dẫn cài đặt Docker trên Windows và Linux

Docker là gì? Hướng dẫn cài đặt Docker trên Windows và Linux

1. Docker là gì?

Docker là một nền tảng mã nguồn mở để xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng. Nó sử dụng các container để đóng gói và quản lý các tài nguyên cần thiết cho các ứng dụng, giúp cho việc triển khai và vận hành trên nhiều môi trường khác nhau trở nên dễ dàng hơn.

Container là một định dạng đóng gói cho các ứng dụng, gồm cả code, runtime, system tools, libraries và các tài nguyên khác cần thiết. Các container này được tạo ra từ một image và chạy trên một hệ thống host. Mỗi container độc lập với nhau và các hệ thống host, giúp cho việc triển khai và vận hành ứng dụng trên nhiều môi trường khác nhau trở nên dễ dàng và đảm bảo tính tương thích.

Docker cung cấp một Docker Engine để tạo và chạy các container, cùng với Docker Hub, một kho lưu trữ chung cho các image Docker. Docker Hub cho phép nhà phát triển chia sẻ và tìm kiếm các image Docker, giúp cho việc phát triển và triển khai các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Docker đã trở thành một trong những nền tảng phổ biến nhất đối với việc triển khai và vận hành các ứng dụng trên nhiều môi trường khác nhau, từ các môi trường phát triển đến các môi trường sản xuất. Nó giúp giảm thiểu sự khác biệt giữa các môi trường phát triển và sản xuất, giảm thiểu sự phụ thuộc vào môi trường và giúp tăng tính linh hoạt và tốc độ trong việc triển khai các ứng dụng.

Ngoài ra, Docker còn hỗ trợ tính năng mở rộng qua các plugin và API, cho phép nhà phát triển tích hợp vào các hệ thống quản lý CI/CD, cloud, v.v. để tối ưu hóa quy trình phát triển và triển khai.

2. Để sử dụng Docker các bạn cần chuẩn bị những gì?

Để sử dụng Docker, bạn cần cài đặt Docker Engine trên máy tính của mình. Docker Engine là một phần mềm chạy trên nền tảng của hệ điều hành và cung cấp môi trường để chạy các container. Sau khi cài đặt, bạn có thể tải về và chạy các images từ Docker Hub hoặc tạo và chạy các images từ Dockerfile.

2. Hướng dẫn cài đặt Docker trên Windows và Linux

* Trên windows 10

Các bạn tải công cụ Docker Desktop để tạo và quản lý docker containers

Sau khi tải file cài đặt về, các bạn mở file cài đặt:

Đầu tiên nó sẽ download các package còn thiếu

Khởi động các tính nằng của Hyper-V Windows

Ngoài ra còn lựa chọn thêm shortcut lên màn hình Desktop

Khởi động các tính nằng của Hyper-V Windows Ngoài ra còn lựa chọn thêm shortcut lên màn hình Desktop

Quá trình cài đặt diễn ra ở bên dưới.

Cài đặt xong thì bấm [Close and restart]

* Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu

Gỡ bỏ phiên bản cũ của Docker nếu đã cài đặt

 • sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Cập nhật các package cần thiết

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install \
 • apt-transport-https \
 • ca-certificates \
 • curl \
 • gnupg-agent \
 • software-properties-common

Thêm Docker GPG key

 • curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –

 

Bổ sung repository

 • sudo add-apt-repository \
 • “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 • $(lsb_release -cs) \
 • stable”

Cài đặt Docker CE

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Tạo container đầu tiên của bạn

 • sudo docker run hello-world

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*