Code cài Chrome trên VPS?

Code cài Chrome trên VPS?

1. Hướng dẫn Code cài Chrome trên VPS?

Cách 1: Cách cài đặt Chrome trên Ubuntu thông qua terminal

Bước 1: Khởi chạy Terminal

Bước 2: Nhập lệnh sau:

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

Bước 3: Tiếp theo nhập lệnh này:

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

Bước 4: Nhập mật khẩu của bạn

Bước 5: Bạn có thể sử dụng lệnh sau nếu thấy bất kỳ lỗi nào:

sudo apt -f install

Cách 2:

Mở Firefox.

Truy cập  Google Chrome download website.

Chọn loại 64 bit .deb for Debian/Ubuntu

Chọn Accept and Install.

Tải xuống và nhấp đúp để khởi chạy google-chrome-stable_current_amd64.deb.

Trong phần Ubuntu Software Center chọnInstall

Điền PassWord là xong

2. Cách gỡ cài đặt Google Chrome?

Cách 1: Gỡ cài đặt bằng GUI

– Khởi chạy Ubuntu Software Center.

– Nhấp vào tab Installed.

– Chọn Google Chrome

– Bấm vào Uninstall

Cách 2: Gỡ bằng terminal

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + T

– Gõ lệnh: sudo snap remove chromium

3. Kết luận:

Trên đây là Cách cài Code cài Chrome trên VPS? – chúc các bạn thành công

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*