Cài đặt WordPress trên máy chủ DEBIAN 8

Cài đặt Wordpress trên máy chủ DEBIAN 8

1. WordPress là gì?

WordPress là một Hệ thống Quản lý Nội dung (CMS) mã nguồn mở được thiết kế để dễ dàng sử dụng bởi các lập trình viên cũng như những người không phải là lập trình viên. Khu vực quản trị dễ điều hướng, thời gian thiết lập nhanh và cấu hình dễ dàng khiến WordPress trở thành một trong những CMS tốt nhất hiện nay.

2. Điều kiện tiên quyết

Hướng dẫn sẽ giả định rằng:

  • Bạn có một máy chủ Debian 8 vps. Nếu chưa có, bạn có thể xem https://inet.vn/vps và chọn gói phù hợp nhất cho nhu cầu của mình.
  • Bạn có một thiết bị đầu cuối ssh đã sẵn sàng và bạn đã đăng nhập với tư cách là người dùng gốc hoặc người dùng đặc quyền.
  • Bạn đã cấu hình Apache, PHP và Mysql.

3. Cài đặt wordpress

Tải xuống các tệp wordpress trong thư mục / html của bạn bằng cách chạy các lệnh dưới đây:

cd /var/www/html/

và tải xuống các tệp wordpress mới nhất:

wget https://wordpress.org/latest.zip

Bây giờ, chúng ta phải cài đặt giải nén để giải nén các tệp wordpress của chúng ta:

sudo aptitude install unzip

Giải nén các tệp wordpress trong thư mục / var / www / html:

unzip -q latest.zip

Và sau đó chúng tôi đặt các quyền thích hợp cho thư mục:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress

chmod -R 755 /var/www/html/wordpress

Sau đó, chúng tôi sẽ cần tạo một thư mục / upload bên dưới thư mục / wp-content để chúng tôi có thể tạo nội dung và tải tệp lên đó.

mkdir -p /var/www/html/wordpress/wp-content/uploads

Cuối cùng, chúng ta sẽ cần cho phép máy chủ web đọc và ghi vào thư mục này. chúng tôi sẽ phải chỉ định quyền sở hữu người dùng và nhóm cho các tệp, chúng tôi có thể làm điều đó bằng cách:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress/wp-content/uploads

Đúng! wordpress đã được cài đặt, bây giờ chúng ta phải cấu hình wordpress của mình để chúng ta có thể thực sự sử dụng nó.


4. Tạo cơ sở dữ liệu bằng MYSQL

Đi tới dòng lệnh máy chủ vps của bạn và đăng nhập vào máy chủ mysql của bạn với tư cách là người chủ. Bạn sẽ phải tạo một cơ sở dữ liệu wordpress, một người dùng và mật khẩu.

mysql -u root -p

Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tạo một cơ sở dữ liệu có tên là ” domains_newdatabasename ” với người dùng là ” domains_dbuser ” và mật khẩu của ” mynewpassword “.
Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tự làm bằng chứng xác thực của mình, vì vậy vui lòng viết nó ra giấy hoặc tạo một tệp để lưu trữ những thông tin xác thực này để bạn không bị mất nó sau này khi chúng tôi cần đến.

CREATE DATABASE wordpress_sample;

CREATE USER wp_user@localhost IDENTIFIED BY 'wp_password';

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_sample.* TO wp_user@localhost;

Sau khi cấp tất cả các đặc quyền, hãy xóa lưu trữ thông tin đăng nhập để mysql có thể đọc lại nó.

FLUSH PRIVILEGES;

sau đó thoát khỏi mysql:

exit


5. Cấu hình WORDPRESS

Để cấu hình wordpress trên Debian 8, hãy mở trình duyệt web của bạn và nhập địa chỉ ip của máy chủ vps giống như http: // your_vpsserver_ip / wordpress /. Trên trang đầu tiên là cài đặt ngôn ngữ, từ đây bạn có thể chọn ngôn ngữ ưa thích của mình. Sau khi chọn ngôn ngữ, nhấp vào Tiếp tục .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*