Cài đặt LAMP (LINUX APACHE, MYSQL SERVER VÀ PHP) trên máy chủ VPS UBUNTU 14.04 64bit

Cài đặt LAMP (LINUX APACHE, MYSQL SERVER VÀ PHP) trên máy chủ VPS UBUNTU 14.04 64bit

1.  LAMP là gì?

Về cơ bản nó là một máy chủ được cài đặt Apache, Mysql và PHP để phục vụ các trang web và ứng dụng web cho mục đích công cộng.

Nó cung cấp dữ liệu có thể được sử dụng bởi các ứng dụng điện thoại của bạn, nó xử lý thông tin sẽ được hiển thị trong các ứng dụng máy tính để bàn của bạn. Tóm lại, một máy chủ web được cài đặt LAMP có thể được gọi là một phần của các khối xây dựng của internet.

 

2. Điều kiện

  1. Bạn có máy chủ vps Ubuntu 14.04 64bit từ iNET. Nếu chưa có, bạn có thể mua một cái từ https://inet.vn/vps
  2. Bạn có kiến ​​thức về lệnh cơ bản cho Ubuntu hoặc linux.

3. Cài đặt APACHE

Máy chủ web apache là một phần mềm mã nguồn mở xử lý thông tin do người dùng yêu cầu. Sau khi người dùng yêu cầu một trang web, nó sẽ tìm kiếm tệp và hiển thị trang web cho người dùng. Nó cũng xử lý giao tiếp giữa máy tính của bạn và máy chủ.

Để cài đặt apache, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách thực hiện các lệnh sau. Hãy nhớ rằng, nếu bạn không có quyền quản trị hoặc quyền root trên máy chủ, bạn sẽ phải thêm sudo làm lệnh bắt đầu.

sudo apt-get update sudo apt-get install apache2

2. Biết địa chỉ IP máy chủ của bạn

Trong trường hợp bạn không biết địa chỉ IP của máy chủ của mình, bạn luôn có thể nhập lệnh dưới đây:

ip -4 addr show eth0 | grep -oP '(?<=inet\s)\d+(\.\d+){3}'

3. Cài đặt MYSQL

Để cài đặt máy chủ Mysql, chúng ta sẽ cần chạy các lệnh sau:

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql

Trong quá trình cài đặt, máy chủ sẽ yêu cầu bạn chọn và xác nhận quản trị viên hoặc mật khẩu gốc của bạn. Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ phải tạo một cấu trúc cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng để lưu trữ thông tin máy chủ mysql.

sudo mysql_install_db

Sau đó, chạy tập lệnh sau để bảo mật cài đặt máy chủ mysql của bạn. Điều này sẽ khóa quyền truy cập vào máy chủ và tránh các vấn đề về bảo mật và hiệu suất.

sudo mysql_secure_installation

Trong quá trình cấu hình, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu gốc mà bạn đã nhập trước đó. Nó cũng sẽ hỏi bạn xem bạn có muốn thay đổi mật khẩu này hay không. Nếu bạn hài lòng với mật khẩu của mình, bạn có thể bỏ qua bước này. Bạn chỉ cần nhấn ENTER


4. Cài đặt PHP

Để cài đặt PHP, chúng ta sẽ thực hiện các lệnh sau.

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

Thao tác này sẽ cài đặt các yêu cầu cơ bản để chạy php trong máy chủ web. Gõ lệnh dưới đây để mở dir.conf của chúng tôi:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Sau đó, hãy tìm dòng bên dưới:

<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Chúng tôi sẽ di chuyển index.php để Apache sẽ tìm kiếm index.php trước:

<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

Sau đó, lưu các tập tin bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + X và thoát bằng cách xác nhận tiết kiệm bằng cách nhấn Y . Sau đó nhấn Enter.

Tiếp theo, chúng ta cần khởi động lại Apache để nó đọc cấu hình mới.

sudo service apache2 restart

5. CÀI ĐẶT CÁC MÔ-ĐUN PHP KHÁC

Để nâng cao hơn nữa khả năng của php, chúng ta có thể tùy chọn cài đặt một số mô-đun. Để kiểm tra các mô-đun khả dụng, hãy nhập các lệnh sau:

apt-cache search php5-

Các mô-đun có sẵn sau đó sẽ được hiển thị cho bạn như bên dưới:

php5-dev - Files for PHP5 module development
php5-gd - GD module for php5
php5-common - Common files for packages built from the php5 source
...

Để biết thông tin về chức năng của mô-đun, bạn có thể lấy tên của mô-đun và sử dụng lệnh sau bên dưới. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông qua internet.

apt-cache show php5-gd

Để cài đặt một mô-đun, bạn có thể thực hiện lệnh dưới đây:

sudo apt-get install php5-gd

Hoặc để cài đặt nhiều mô-đun chỉ cần thêm nó vào lệnh hiện có:

sudo apt-get install php5-gd php5-common

6. Thử nghiệm PHP

Để làm điều này, chúng ta sẽ tạo một tệp trong thư mục / var / www / html của chúng tôi có tên là info.php.

sudo nano /var/www/html/info.php

Mở tệp và dán tập lệnh php sau vào trong tệp:

<?php
phpinfo();
?>

Lưu và đóng tập tin. Sau đó, mở trình duyệt web của bạn và nhập địa chỉ ip máy chủ của bạn, theo sau là tên tệp mà chúng ta vừa tạo.

http://your_server_IP/info.php


Bây giờ, máy chủ LAMP của bạn trên Ubuntu 14 64bit đã được thiết lập và cấu hình xong, giờ đây chúng ta có thể cài đặt các ứng dụng mà chúng ta cần. Bạn có thể cài đặt wordpress hoặc tạo một tệp php cho người dùng của bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*