Cách upload website lên server sử dụng Direct admin hosting

Sử dụng FTP để Upload files.

Bước 1:  Cài đặt phần mềm FTP client.

Để Upload file lên server yêu cầu bạn phải sử dụng một phần mềm FTP client riệng biệt. Các phần mềm này không có sẵn trong hầu hết các hệ điều hành. Bạn có thể download 1 số phần mềm sau:

IBM/Windows:   CuteFTP (free trial),  WS_FTP LE (free),  FTP Explorer (free), LeechFTP (free). Macintosh:   Fetch (free),  Transmit (free trial).

Bước 2:  Kết nối đến server.

FTP clients cần sử dụng các thông tin sau:

Username- Đây là username control panel của bạn. Password  – Đây là password control panel của bạn.
Address – Đây là địa chỉ của server.  Bạn gõ ftp.yourdomain.com hoặc 210.245.86.27
Port – Sử dụng port mặc định (21).

Bước 3: Mở thư mục public_html và upload các file và thư mục website của bạn.

Nếu bạn có nhiều hơn một domain host trên account của bạn, bạn nên truy cập vào thư mục /domains/public_html của từng domain để upload file và thư mục của domain đó, tránh nhầm lẫn do thư mục /public_html nhìn từ thư mục gốc tham chiếu đến thư mục /domains/public_html được tạo sau cùng.

Để upload các file/thư mục trên máy của bạn, trước hết bạn bôi đen các file đó, lựa chọn thư mục thích hợp trên server sau đó kéo thả (hoặc click phải chuột chọn upload) lên thư mục trên server.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*