Cách thay đổi máy chủ ip mới DirectAdmin

Những thông tin cần chuẩn bị trước thay đổi IP DirectAdmin

  • SSH: tài khoản root (ip, user, pass, port)
  • IP cũ.
  • IP mới.

* SSH vào vps và thực hiện như sau

Bạn cần chạy tập lệnh ipswap.sh để thay thế IP máy chủ cũ ( 103.221.220.1 ) bằng IP máy chủ mới ( 103.221.220.2 )

[root@abc.com ~] # cd / usr / local / directadmin / scripts
[tập lệnh root@abc.com] #. / ipswap.sh 103.221.220.1 103.221.220.2

Chú thích: 

  • cd /usr/local/directadmin/scripts : Lệnh truy cập vào thư mục scripts
  • ./ipswap.sh 103.221.220.1 103.221.220.2 : Lệnh thay đổi IP cũ sang IP mới

Sau khi chạy lệnh hoàn tất bạn cần thực hiện khởi động lại các dịch vụ như

/etc/init.d/directadmin restart
/etc/init.d/httpd restart
/etc/init.d/proftpd restart
/etc/init.d/exim restart
/etc/init.d/dovecot restart

Như vậy là đã hoàn tất, chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*