Cách tắt thông báo lỗi PHP Errors trong WordPress

1. Tại sao và khi nào bạn nên tắt lỗi PHP trong WordPress?

Mục đích của những lỗi này là để giúp các nhà phát triển gỡ lỗi các vấn đề với mã của họ. Các nhà phát triển plugin và templete cần thông tin này để kiểm tra tính tương thích và các phương pháp phát triển.

2. Tắt lỗi PHP trong WordPress

Bên trong tệp wp-config.php của bạn, hãy tìm dòng sau:

 define(‘WP_DEBUG’, true);
Cũng có thể, dòng này đã được đặt thành false. Trong trường hợp đó, bạn sẽ thấy mã sau:
define(‘WP_DEBUG’, false);

Trong cả hai trường hợp, bạn cần thay thế dòng này bằng mã sau:

ini_set('display_errors','Off');
ini_set('error_reporting', E_ALL );
define('WP_DEBUG', false);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);

Lưu các thay đổi của bạn và tải tệp wp-config.php của bạn trở lại máy chủ. Bây giờ bạn có thể truy cập trang web của mình để xem các lỗi đó có còn tồn tại hay không? Chúc các bạn thành công.

3. Bật lỗi PHP trong WordPress

Nếu bạn muốn hiển thị các báo cáo lỗi thì các bạn có thể làm như sau:

define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', true);

Mã này sẽ cho phép WordPress bắt đầu hiển thị lại các lỗi PHP, cảnh báo và thông báo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*