Cách sửa lỗi cơ sở dữ liệu MySQL do mất điện?

1. Vấn đề về lỗi cơ sở dữ liệu MySQL do mất điện?

Sự cố mất điện dẫn đến phá vỡ tính liên tục của quá trình đang diễn ra, dẫn đến việc toàn bộ cơ sở dữ liệu MySQL bị hỏng. Trên thực tế, nhiều khi nhận được thông báo cúp điện, khi bạn cố gắng truy cập cơ sở dữ liệu thì một số thông báo lỗi ngừng truy cập cơ sở dữ liệu để mount cuối cùng dẫn đến việc không truy cập được.

2. Cách sửa lỗi cơ sở dữ liệu MySQL do mất điện?

Nếu không sửa chữa cơ sở dữ liệu, dữ liệu không thể được truy cập làm cho toàn bộ cơ sở dữ liệu bị hỏng. Để giải quyết vấn đề này các bạn nên sử dụng một công cụ của bên thứ ba đó là MySQL Repair Tool.

DOWNLOAD

Chương trình này là một trong những cách tốt nhất để sửa bất kỳ loại lỗi nào trong cơ sở dữ liệu MySQL. Nó sửa chữa các bảng bị hỏng và dễ dàng khôi phục chúng. Nó hỗ trợ các phiên bản MySQL như 5.x, 4.x, 3.x, 2.x và 1.x và có sẵn cho tất cả các nền tảng hiện đại bao gồm máy chủ Windows 95/98/2000 / XP / 2003.

Bước 1: Tải xuống, cài đặt và khởi chạy MySQL Database File Repair Tool.

Bước 2: Bây giờ hãy nhấp vào nút ‘ Select và chọn “Repair corrupt database which is stored at default location of MySQL” và chọn “Manual option to select your database from default location” để chọn cơ sở dữ liệu của bạn từ vị trí mặc định.

Bước 3: Trong khung bên trái, xem trước cơ sở dữ liệu và thành phần của nó trong cấu trúc dạng cây sau khi hoàn tất quá trình quét.

Bước 4: Sau khi xem trước, bạn có thể bắt đầu sửa chữa quá trình bằng cách nhấp vào nút ‘ Sửa chữa’ trong menu Tệp trên giao diện người dùng chính, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhấp vào Có.

Bước 5:  Sau khi hoàn thành quá trình thành công, một hộp thông báo sẽ hiển thị là “repair process finished successfully”. Nhấp vào ‘OK’ để đóng hộp thông báo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*