Cách sao lưu các tệp trên Windows VPS

backup vps

Việc sao lưu dữ liệu là cực kỳ quan trọng vì bạn không thể được làm mất dữ liệu – đặc biệt là khi bạn đang điều hành một doanh nghiệp. Đây là lý do tại sao bạn cần phải chắc chắn rằng các tập tin của bạn được liên tục sao lưu và bảo đảm.

Các tệp Windows VPS của bạn có thể được sao lưu bằng bất kỳ giải pháp nào của bên thứ ba mà bạn thích. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Windows backup.

Để sử dụng Windows backup, trước tiên nó phải được cài đặt trước thông qua Server Manager.

1. Installing Windows Backup:

Cài đặt sao lưu Windows bằng cách như sau:

  • Mở chức năng Remote Desktop Connection (RDP) trên máy tính của bạn.
  • Nhấp vào nút Start , gõ mstsc vào hộp tìm kiếm và nhấn Enter . Các RDP chức năng sẽ xuất hiện.
  • Nhập địa chỉ IP VPS của bạn, sau đó nhấp vào Kết nối .
  • Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào OK .
  • Nhấp vào nút Start trong cửa sổ RDP .
  • Tìm kiếm Server Manager và mở nó.
  • Nhấp vào Manage trên cùng bên phải.
  • Chọn Add Roles and Features .
  • Nhấp vào Features từ menu bên trái.
  • Chọn Windows Server Backup và vào phần Next.

Lưu ý: Bạn cũng có thể cài đặt Windows backup qua Powershell bằng cách sử dụng tập lệnh: ” install-windowsfeature windows-server-backup “

2. Sao lưu bằng Windows Backup

Bạn có thể sao lưu các tệp của mình bằng Windows Backup qua RDP bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới:

-Mở chức năng Remote Desktop Connection (RDP) trên máy tính của bạn.
-Nhấp vào nút Start , gõ mstsc vào hộp tìm kiếm và nhấn Enter. Các RDP chức năng sẽ xuất hiện.
-Nhập địa chỉ IP VPS của bạn , sau đó nhấp vào Kết nối .
-Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào OK .
-Nhấp vào nút Start trong cửa sổ RDP .
-Nhập bản backup  vào hộp tìm kiếm.
-Nhấp vào chức năng Backup and Restore để thiết lập lịch sao lưu cho các tệp của bạn.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*