Cách kiểm soát chân trang nguồn cấp RSS trong WordPress

Cách kiểm soát chân trang nguồn cấp RSS trong WordPress

Nguồn cấp dữ liệu RSS cung cấp một cách dễ dàng hơn để người dùng đọc các bài đăng trên blog của bạn trong các ứng dụng đọc nguồn cấp dữ liệu yêu thích của họ, chẳng hạn như Feedly. Hầu hết các blog cũng đều đặt Rss và ngay cả website của mình cũng vậy mình thấy nó được lợi nhiều hơn là có hại nên các bạn cũng cài đi nhé.

1. Thêm nội dung vào chân trang nguồn cấp RSS bằng Yoast SEO

Trước tiên, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Yoast SEO . Lựa chọn Freatures => enabled advanced settings pages

Lưu lại và tiếp tục truy cập SEO »Advanced và nhấp vào tab RSS Yoast SEO tự động thêm code có liên kết ngược vào trang web của bạn trong chân trang nguồn cấp RSS.

Phương pháp 2: Thêm nội dung theo cách thủ công vào chân trang nguồn cấp RSS trong WordPress

Phương pháp này yêu cầu bạn thêm mã vào các tệp WordPress của mình. Bạn sẽ cần sao chép và dán đoạn mã sau vào tệp functions.php

function wpb_feed_filter($query) {
if ($query->is_feed) {
add_filter('the_content','wpb_feed_content_filter');
add_filter('the_excerpt_rss','wpb_feed_content_filter');
}
return $query;
}
add_filter('pre_get_posts','wpb_feed_filter');
  
function wpb_feed_content_filter($content) {
// Content you want to show goes here
$content .= '<p>Thanks for reading, check out <a href="'. get_bloginfo('url') .'">'. get_bloginfo('name') .'</a> for more awesome stuff.</p>';
return $content;
}

Xem thêm:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*