Cách fix lỗi “Error establishing a database connection” thường xảy ra trên wordpress

1. Hình ảnh lỗi:

2. Ý nghĩa và nguyên nhân của thông báo: “Error establishing a database connection”

Các trang web WordPress chủ yếu dựa trên cơ sở dữ liệu, lần lượt sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của MySQL . Khi người dùng internet lướt trang web WordPress của bạn, các lệnh PHP yêu cầu các mục cơ sở dữ liệu cần thiết trong đó, thì người dùng sẽ thấy thông báo “Error establishing a database connection”.

3. Cách sửa lỗi “Error establishing a database connection”

Bạn có thể mở file wp-config.php

Bằng cách chèn một dòng mã trong tệp wp-config.php, bạn có thể kích hoạt công cụ sửa chữa cơ sở dữ liệu.
Bằng cách chèn một dòng mã trong tệp wp-config.php, bạn có thể kích hoạt công cụ sửa chữa cơ sở dữ liệu.

Để kích hoạt công cụ sửa chữa, hãy chèn một dòng mã phía sau cài đặt MySQL và đè lên thư mục gốc:

                define( ‘WP_ALLOW_REPAIR’, true );

Khi quá trình tải lên hoàn tất, bạn sẽ cần truy cập trang sau: ‘http://example.com/wp-admin/maint/repair.php ‘ (thay vì example.com, nhập tên miền của bạn). Trong công cụ đã được kích hoạt, bạn có thể sửa chữa cơ sở dữ liệu hoặc thậm chí tối ưu hóa nó. Bạn nên hủy kích hoạt các plugin, ứng dụng bên thứ ba khiến web không thể truy cập được. Sau khi fix xong các bạn mở lại wp-config.php và thay đổi giá trị trong lệnh từ true thành false và lưu lại.

Ok như vậy là đã hoàn thành. Nếu các bạn nào không thể làm được có thể liên hệ trực tiếp với support của inet để check nếu bạn thuê hosting của inet.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*