Cách fix lỗi certificate khi remote trên window “Because of an error in data encryption, this session will end”

Cách fix lỗi certificate khi remote trên window “Because of an error in data encryption, this session will end”

Khi cài đặt VPS window nếu gặp trường hợp remote tới bị thông báo lỗi “Because of an error in data encryption, this session will end”

Cách fix như sau:

  1. Mở cmd gõ “regedit”.
  2. Mở theo đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters

  1. xóa những registry subkey sau để fix lỗi:
    • Certificate
    • X509 Certificate (có thể có)
    • X509 Certificate ID (có thể có)
  2. Sau đó reboot lại VPS để nhận cấu hình mới và remote bình thường.

Chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*