Cách dùng SSH Tunneling trên Navicat

Cách dùng SSH Tunneling trên Navicat

1. Navicat là gì?

ad

2. Cách dùng SSH Tunneling trên Navicat

Bước 1: Chúng ta mở phần mền Navicat.

Bước 2:  Chúng ta tạo kết nối mới.

Chúng ta bấm vào Connection và chọn loại database chúng ta cần kết nối.

Bước 3: Chúng ta nhập thông tin Database.

Tại tab General chúng ta sẽ nhập thông tin database chúng ta cần kết nối.

  • Connection Name: Chúng ta đặt tên cho kết nối.
  • Host: Chúng ta để mặc định localhost.
  • Port: Cổng kết nối MySQL, mặc định là 3306.
  • User Name: Username MySQL.
  • Password: Password MySQL.

Bước 4: Chúng ta nhập thông tin SSH.

Tại tab SSH, chúng ta check vào Use SSH tunnel và điền vào các thông tin sau:

Host: Địa chỉ của máy chủ SSH chúng ta cần kết nối.

Port: Cổng dịch vụ SSH, theo mặc định là 22.

User Name: Tên người dùng để truy cập máy chủ SSH (Lưu ý: không phải username MySQL).

Authentication Method: Chọn phương thức xác thực.

Password: Mật khẩu để truy cập máy chủ SSH (Lưu ý: không phải password MySQL).

Bước 5: Chúng ta bấm vào Test Connection để kiểm tra kết nối.

Nếu thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo Connection Successful.

Bước 6: Chúng ta bấm OK để lưu lại.

Sau khi bấm Ok chúng ta sẽ thấy database được kết nối thành công hiện ở cột bên trái.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*