Các khắc phục Cisco lỗi 442: Không bật được Virtual Adapter

Các khắc phục Cisco lỗi 442: Không bật được Virtual Adapter

* Hình ảnh sự cố:

Nếu bạn gặp lỗi này trên Windows 8.1 hoặc Windows 10 trong khi cố gắng kết nối với  ưnng dụng khách VPN của Cisco thì giải pháp là sửa lỗi đăng ký đơn giản.

 Sửa chữa:

  1. Nhấp vào Start và nhập  regedit  vào trường Tìm kiếm và nhấn enter.
  2. Điều hướng đến  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ CVirtA
  3. Tìm giá trị chuỗi được gọi là  DisplayName
  4. Nhấp chuột phải và chọn  Modify từ menu ngữ cảnh.
  5. Trong Value, hãy xóa  @oemX.inf,% CVirtA_Desc%; . Value chỉ nên chứa Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows.

Sau đó các bạn click OK, lựa chọn Close Registry Editor và thử kết nối lại Cisco VPN Client connection xem sao nhé. Chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*