Sao chép php.ini từ một phiên bản PHP khác

Sao chép php.ini từ một phiên bản PHP khác

Khi phát triển trang web bằng PHP, có thể cần phải sử dụng hai phiên bản PHP khác nhau. Bạn có thể chỉ định loại PHP bạn muốn sử dụng bằng cách tạo một phiên bản php.ini khác và thêm mã vào .htaccess của bạn.

Bài viết này sẽ giải thích cách sử dụng sao chép tệp php.ini phiên bản PHP 5.2 cho miền chính của bạn và sử dụng nó cho phiên bản PHP 5.2 trên miền bổ trợ hoặc thư mục con. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng nhiều phiên bản PHP trên máy chủ của bạn, hãy nhấp vào đây.

1. Các bước thay đổi phiên bản PHP cho tên miền addon?

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn.

Bước 2: Thay đổi cấu hình PHP của bạn thành 5.2 . Để biết thêm thông tin về việc thay đổi phiên bản PHP.

Bước 3: Truy cập public_html của bạn và nhấp vào Go.

Bước 4: Tạo một bản sao php.ini của bạn và đổi tên nó thành php.ini-52.

Bước 5: Thay đổi cấu hình PHP trở lại 5.3 trong cpanel.

Bước 6: Sao chép php.ini-52 vào thư mục miền addon hoặc thư mục con. Đổi tên nó thành php.ini .

Bước 7:

Chỉnh sửa bản sao của .htaccess trong thư mục gốc tài liệu miền addon hoặc thư mục con.

Thêm phần sau vào đầu tập tin.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*