Cài đặt MySQL trên Windows Server 2019

1. Cài đặt MySQL trên Windows Server 2019

Bước 1: Bắt đầu bằng cách cài đặt Windows Server 2019 MySQL Installer . Chọn phiên bản phù hợp với máy của bạn rồi nhấn Download.

Bước 2: Chạy chương trình sau khi bạn tải tệp xuống.

2. Thiết lập trình cài đặt MySQL

Bước 1: Khi bạn chạy chương trình ở bước cuối cùng, một cửa sổ mới xuất hiện với thiết lập Trình cài đặt MySQL. Nó hỏi bạn những mục MySQL nào bạn muốn đặt trên máy chủ.

Bước 2: Bấm vào Thực hiện.

Bước 3: Bấm vào điều khoản và điều kiện, sau đó bấm cài đặt.

Bước 4: Sau khi thiết lập xong. Bấm vào đóng.

Bước 5: Nhấp vào Check Requirements

Bước 6: Bấm vào Execute

Bước 7: Bấm vào tiếp theo.

Bước 8: Bấm vào Tiếp theo để cấu hình máy chủ MySQL.

Bước 9: Chọn cài đặt phù hợp với nhu cầu của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Bước 10: Xác thực và nhấp vào Tiếp theo

Bước 11: Đây là nơi bạn có thể đặt Mật khẩu MySQL của mình >> Sau đó ấn Next

Bước 12: Ấn vào tiếp theo:

Bước 13: Nhấp vào “Execute” sau khi thực hiện các bước cấu hình

Bước 14: Khi thao tác hoàn tất, nhấp vào nút Kết thúc.

2. Sử dụng Command Prompt để truy cập MySQL

Nếu bạn sử dụng menu Start của Windows để mở Command Prompt rồi chạy lệnh mysql, bạn có thể thấy lỗi bên dưới.

Lỗi này xảy ra do MySQL Bin chưa được thêm vào đường dẫn.

# cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin

Và chạy lệnh sau để truy cập MySQL của bạn .

# mysql -u root -p

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*